banner_respecs.jpg

 Jmenování do hodnosti brigádní generál

   Dne 28. 10 2016 Prezident České republiky Miloš Zeman při příležitosti státního svátku a oslav 98. výročí vzniku samostatného Československého státu jmenoval na Pražském hradě do generálské hodnosti ředitele Speciálních sil MO. První generálskou hvězdu získal dosavadní plukovník generálního štábu Ing. Karel ŘEHKA.

   Brig. gen. Ing. Karel ŘEHKA se narodil v Tišnově. V letech 1989-1993 studoval na Vojenském gymnáziu v Opavě. Následně se na podzim 1993 stal posluchačem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (obor průzkumný), kde studoval až do léta 1997. Ještě před ukončením studia absolvoval v roce 1996 jako zahraniční kadet roční důstojnický kurs v Královské vojenské akademii v Sandhurstu ve Velké Británii. Po ukončení studia ve Vyškově byl přidělen k prostějovské 6. speciální brigádě jako velitel skupiny. V roce 1998 byl vyslán do kurzu RANGER ve Spojených státech, který úspěšně absolvoval v březnu 1999. V červnu 1999 byl jako velitel průzkumného odřadu vyslán se 6. průzkumnou rotou KFOR do operace Joint Guardian na území jugoslávské provincie Kosovo. Po návratu do republiky byl v létě roku 2000 odvelen k Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, kde působil jako starší důstojník pracoviště zahraničních styků (zároveň si dálkově dokončil magisterské studium). V roce 2001 byl společně s inspektorem leteckých návodčích pověřen úkolem vytvořit skupinu leteckých návodčích u 32. základny taktického letectva v Náměšti nad Oslavou a této skupině v letech 2001-2002 velel (v roce 2002 absolvoval ve Velké Británii kurs předsunutých leteckých návodčích – FAC a později získal i kvalifikaci Combat Ready).

   Následně brig. gen. Ing. Karel ŘEHKA se vrátil zpět do Prostějova, kde od října 2002 vykonával funkci velitele roty, později velitele střediska 601. skupiny speciálních sil, a to až do července 2006. V mezidobí v roce 2003 absolvoval kurs krizového řízení obrany státu na Vojenské akademii v Brně a v roce 2004 se jako zástupce velitele Kontingentu speciálních sil zúčastnil operace Enduring Freedom na území Afghánistánu. Od srpna 2006 do července 2009 působil jako vedoucí starší důstojník – specialista oddělení speciálních sil na velitelství sil rychlé reakce NATO (JHQ ARRC) v Rheindahlenu ve Spolkové republice Německo (jako takový se na přelomu let 2006/2007 a 2007/2008 dvakrát vrátil do Afghánistánu, kde působil jako starší důstojník – specialista prvku velení a řízení speciálních operací ISAF). Po návratu do České republiky byl zařazen na funkci staršího důstojníka – specialisty Ředitelství řízení speciálních sil Ministerstva obrany a byl pověřen plněním úkolů vojenského asistenta ministra obrany. Dne 1. 5. 2010 se stal velitelem 601. skupiny speciálních sil, v jejímž čele stál do 31. 10. 2014. V roce 2011 velel Úkolovému uskupení speciálních sil v operaci ISAF na území Afghánistánu. Od 1. 11. 2014 zastává post ředitele na nově založeném Ředitelství speciálních sil MO, které vzniklo v rámci přepodřízení 601. skupiny speciálních sil pod velení NGŠ AČR.

   31. 3. 2016 brig. gen. Ing. Karel ŘEHKA úspěšně ukončil kurz Generálního štábu AČR na Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií VA Brno a dnem 28. 10. 2016 povýšen prezidentem České republiky do hodnosti brigádní generál.(28.10.2016)

 

Připomínky a náměty: webmaster@respecs.cz