banner_respecs.jpg

Speciální síly AČR

   Speciální síly jsou samostatný druh sil, který poskytuje České republice vysoce flexibilní a efektivní strategický nástroj v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti. SpecS jsou tvořeny Ředitelstvím speciálních sil (ŘeSpecS), které zabezpečuje velení a řízení a jeho podřízenými útvary. Jsou schopny provádět celé spektrum speciálních operací: speciální průzkum, ofenzivní činnost, podporu a vliv ve všech geografických a klimatických podmínkách.

   Součástí speciálních sil AČR je Ředitelství speciálních sil (ŘeSpecS) a 601. skupina speciálních sil (601.skss). Nově se zřizuje v rámci rozšíření schopností SpecS jednotka Centrum podpory speciálních sil (CPSS), která bude v přímé podřízenosti ŘeSpecS. Pro zvýšení mobility a podpory speciálních operací vyčleňují Vzdušné síly vrtulníkovou jednotku tzv. Letecký odřad speciálních operací (LOSO).

Ředitelství speciálních sil MO ČR – ŘeSpecS

   V rámci rozvoje a přepodřízení speciálních sil z organizační struktury Vojenského zpravodajství do přímé podřízenosti NGŠ AČR vznikl k 1.1.2015 nový prvek velení a řízení pod názvem Ředitelství speciálních sil (ŘeSpecS).

Úkolem Ředitelství speciálních sil je:

  • Poskytovat plně připravené síly k vedení speciálních operací na obranu ČR a jejich zájmů jako adekvátní odpověď na aktuální hrozby prostředí.
  • Koordinovat veškeré plánování, řízení a podporu speciálních operací AČR a podle rozhodnutí Náčelníka generálního štábu (NGŠ) zabezpečit jejich velení a řízení.
  •    Speciální síly mají své stálé zástupce v mezinárodním štábu na NSHQ (NATO Special Operation Headquarters). Přítomnost Českého prvku umožnuje ŘeSpecS sdílet nejaktuálnější informace, dále se podílet na plánování a řízení koaličních operací speciálních sil NATO, nebo na systému vzdělávání formou školení, kurzů a poradenství. NSHQ je velmi moderní a rozvíjející se organizace, která je benefitem pro rozvoj Speciálních sil AČR.

    Začlenění Speciálních sil v systému velení a řízení AČR

    Připomínky a náměty: webmaster@respecs.cz