baner.jpg

Důležitá telefonní čísla a kontakty


Adresa:

VÚ 4960
Tomkova 77/2
779 00 Olomouc

Telefon:

- Personální oddělení : +420 973 405 521

E-mail:

Personální oddělení :  CPSS_personnel@army.cz

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz